Jaroslav Obsadný


Email:  jarda@obsadny.cz
Skype:  jarda.007
Mobil: 777  890 377
WhatsApp